Oferta dla firm

Kursy indywidualne i grupowe, które mogą odbywać się w siedzibie szkoły lub u klienta. Przed rozpoczęciem szkolenia oceniamy umiejętności językowe pracowników, za pomocą testów oraz spotkań diagnostycznych, które umożliwiają określenie poziomu zaawansowania.

Oferta dla firmW trakcie trwania kursu obowiązuje dziennik postępów pracowników, w którym sprawdzana jest frekwencja, zapisywane są oceny ze sprawdzianów, testów śródsemestralnych i semestralnych oraz dokumentowana jest realizacja programu. Po zakończeniu szkolenia dziennik przekazywany jest organizatorowi szkolenia na jego życzenie.

Oferta obejmuje:
  • język angielski biznesowy (Business English) na wszystkich poziomach zaawansowania
  • język angielski ogólny (General English) na wszystkich poziomach zaawansowania 
  • konwersacje
  • intensywne zajęcia (Crash Course) poświęcone szkoleniu różnych umiejętności w krótkim czasie
  • moduły gramatyczne, leksykalne
  • przygotowanie do egzaminów: BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher, ICFE, IELTS oraz FCE, CAE, CPE
  • zajęcia z fonetyki, szkolenie wymowy bez polskiego akcentu dla osób często wyjeżdżają za granicę, pragnących mieć bardziej profesjonalny wizerunek.

Zajęcia mogą rozpocząć się w dowolnym momencie roku.

Ceny kursów negocjowane są z każdą firmą indywidualnie.